Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen


> lees verder
Energiebesparing

> bekijk onze adviezen

Branddetectie


Het ontwerpen en installeren van branddetectiesystemen is één van onze specialiteiten. Een onschuldig ogend brandje kan zich snel uitbreiden tot een grote uitslaande brand, waardoor uw pand, gegevens en materiaal voorgoed verloren kunnen gaan. Voorkomen is beter. Graag adviseren wij u over de manier waarop u uw pand het beste kunt inrichten om brand vroegtijdig te detecteren.

Maatwerk
Wij gaan daarbij als volgt te werk. Onze deskundigen maken een inventarisatie van het te beveiligen object. We kijken naar de wettelijke eisen voor die specifieke locatie en naar uw aanvullende wensen. Op basis daarvan werken wij een voorstel uit. Complex beschikt over de expertise om uw branddetectiesystemen op maat te engineeren, te installeren en te onderhouden.

Controle
Als gebruiker bent u verplicht om maandelijks uw branddetectiesystemen te controleren volgens bepaalde procedures. Complex heeft professionals in dienst die deze taak van u kunnen overnemen. Bovendien kunnen wij u een totaaladvies geven over de brandveiligheid van uw pand.

Download PDF