Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen


> lees verder
Energiebesparing

> bekijk onze adviezen

Toegangscontrole


Een toegangscontrolesysteem zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang kunnen krijgen tot ruimten waar zij niks te zoeken hebben, zoals locaties waar waardevolle materialen liggen opgeslagen of waarin zich gevoelige bedrijfsinformatie bevindt.
U kunt zelf in het systeem vastleggen wie toegang heeft tot bepaalde ruimten en op welke tijdstippen. Het systeem legt al deze gegevens vast op een centrale computer. Zo kunt u later altijd achterhalen wie op welk tijdstip binnen is geweest of geprobeerd heeft binnen te komen.