Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen


> lees verder
Energiebesparing

> bekijk onze adviezen

Duurzaam ontwerp


Energiebesparing begint al bij het ontwerp van een installatie. Wij houden daarbij volop rekening met het feitelijke energiegebruik van de installatie over de jaren heen. Dat kan ertoe leiden dat een installatie bij oplevering wat meer kost dan een vergelijkbare installatie, waarbij in het ontwerp niet met energiebesparing rekening is gehouden. Maar dit verschil betaalt zich al gauw uit tijdens het feitelijke gebruik.