Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen


> lees verder
Energiebesparing

> bekijk onze adviezen

Kwaliteitsbeleid


Complex beschikt over een reeks certificeringen. Die zijn belangrijk voor u, want ze betekenen dat er van buitenaf over onze schouder wordt meegekeken en dat ons werk goed wordt bevonden. Maar we gaan zelf nog een stap verder. Wij hebben eigen kwaliteitsinspecteurs, die installaties, nadat ze door onze monteurs zijn aangelegd en getest, nog eens uitvoerig tegen het licht houden. Zij inspecteren of deze installaties in alle opzichten voldoen aan normen, zoals vastgelegd in ISO 9001, ISO 14001, BORG, VCA en andere certificeringen.

 

Wij zorgen ervoor dat onze monteurs bij blijven door ze aan de juiste vakgerichte opleidingen te laten deelnemen. Vakbekwaamheid is voor ons overigens niet synoniem aan diploma's. Praktijkervaring en zelf opgebouwde kennis vinden wij minstens even belangrijk. Want uiteindelijk gaat het om het resultaat.