Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen


> lees verder
Energiebesparing

> bekijk onze adviezen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Onlangs zijn wij partner geworden van MVO Nederland. Zij zijn in onze ogen dé nationale kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij ondersteunen deze ambitie en zijn bereid - zowel binnen ons bedrijf als extern - daar actief aan bij te dragen.


Naast een financiële gezonde bedrijfsvoering zorgen wij goed voor onze medewerkers en voor onze klanten. Wij gaan voor langdurige samenwerkingsrelaties, waarbij wij oog hebben voor de wederzijdse belangen. Respect voor elkaar en voor de leefomgeving is voor ons een essentiële waarde.

 

In alle aspecten van onze eigen bedrijfsvoering proberen wij duurzaamheid te incorporeren. Dat leidt er onder meer toe dat wij scherp letten op de herkomst en de wijze van fabriceren van de materialen, die wij inkopen. We hebben roetfilters aangebracht op onze service-wagens en proberen orders te groeperen, zodat er minder kilometers gereden hoeven te worden. Ook scheiden wij al onze gebruikte materialen, voordat ze worden afgevoerd. Een groot deel daarvan kan worden hergebruikt.

 

Complex draagt ook bij aan de leefkwaliteit in de regio Gouda. Zo ondersteunen wij onder meer het behoud van diverse historische panden in de binnenstad van Gouda en zijn wij sponsor van een aantal lokale sportverenigingen die de financiële donaties goed kunnen gebruiken om hun begroting weer rond te krijgen.